مهمانان حاضر در سایت: 125746
امروز: 88
هفته جاری: 171040
ماه جاری: 5457
تاکنون: 165568
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
 
آگهي مناقصه عمومي-احداث شبكه توزيع آب-احداث ساختمان آتش نشاني اسدآباد-مخزن هوايي صالح آباد- ايجاد شبكه 20 كيلو ولت شهرك صنعتي غذايي بهار
 شماره : 3377
 تاریخ شروع : 1396/03/24 تاریخ پایان : 1396/03/27
شركت شهركهاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از پيمانكاران واجد شرايط ذيل دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 3روزكاري (تا 96/3/27) براي خريد اسناد مناقصه به آدرس اين شركت واقع در همدان خيابان جهاد روبروي خيابان آزاد پلاك 137 مراجعه نمايند . (تاريخ درج آگهي نوبت دوم 96/3/24مي باشد. )
  نتیجه : خلاصه شرايط شركت در مناقصه : 1- كليه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 2- نوع تضمين شركت در مناقصه: به استثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ، هيچگونه سند و اوراق ديگري از قبيل چك عادي و بين بانكي و سفته و ..... بابت سپرده شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد و در صورت عدم رعايت ، پيشنهاد رد مي شود . 3- ارائه فيش بانكي بابت خريد اسناد مناقصه واريز شده به حساب جاري جام شماره 5568521063 بانك ملت . 4- مهلت تحويل پاكتهاي مناقصه به دبيرخانه كارفرما تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 10/04/96 مي¬باشد. 5- ارائه كد اقتصادي و همچنين كدكاربري پايگاه ملي مناقصات كشوري و سامانه ستاد و شناسه ملي و كدپستي براي كليه پيمانكاران الزامي است . 6- جلسه بازگشائي پاكتهاي مناقصه رديفهاي 1و2 روزيكشنبه مورخ 11/04/ 96 و رديفهاي 3و4 روز دوشنبه مورخ12/04/96 ساعت 10 صبح ميباشد. 7- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است . 8- براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 8 – 38235806 – 081 امور قرارداد ها تماس حاصل فرمائيد . 9- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه-دفتر ثبت نام: 32520716 -081 شركت شهركهاي صنعتي استان همدان گردان – رئيس هيئت مديره و مدير عامل
 تاریخ ثبت : 1396/03/24
آگهي مناقصه  
بازگشت