مهمانان حاضر در سایت: 125745
امروز: 87
هفته جاری: 171039
ماه جاری: 5456
تاکنون: 165567
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  دريافت انشعاب آب ، برق ، گاز ، تلفن، فاضلاب

فهرست مدارک مورد نياز

1-      درخواست انشعاب

2-      مجوز ساخت

3-      گواهي عدم بدهي از سوي امورمالي

4-      گواهي تعيين ميزان مصرف از سوي سازمان ذيربط

 شرح مختصر:

 ارائه خدمات واگذاري انشعابهاي گاز ، برق ، تلفن و آب و فاضلاب يکي از وظايف يکي از وظايف و خدمات شرکت شهرکهاي صنعتي به واحدهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي است . بطوريکه متقاضي پس از تحويل زمين وصدور مجوز ساخت با درخواست برقراري انشعابها و ارائه ميزان مصرف و تسويه حساب از امور مالي به امور اجرايي مراجعه و سپس به يکي از سازمانهاي ذيربط ( شرکت برق ، مخابرات وگاز ) معرفي مي گردد تا پس از بررسيهاي لازم و تعيين مقدار انشعاب خدمات لازم در خصوص برقراري انشعاب صورت گيرد . ضمناً انشعاب آب و فاضلاب رأساً با تأئيد امور اجرايي شرکت به مسئول تأسيسات ارجاع مي گردد .

مراحل ارائه:

1- ثبت درخواست انشعاب در دبيرخانه

2- متقاضي به امور اجرايي مراجعه نموده و مدارک مورد نياز را ارئه مي نمايد .(ارائه تسويه حساب از شرکت خدماتي در مورد شهرکهاي واگذار شده)

3- مسئول واگذاري انشعاب ها پس از بررس مدارک و پرونده متقاضي فرم درخواست انشعابهاي برق ، تلفن و گاز را براي مراجع و سازمانهاي مربوطه صادر مي نمايد .

4- مراجعه به معاون فني جهت تأئيد درخواست انشعاب

5- مراجعه به واحد ماشين نويسي جهت تايپ پيش نويس درخواست .

6- تأئيد پيش نويس تايپ شده توسط الف : مسئول صدور انشعاب ب : مدير امور اجرايي

7- مراجعه به دبيرخانه جهت ثبت نامه درخواست

8- ارائه نامه هاي درخواست انشعابها بصورت ذيل :

الف = ارائه درخواست مميزي گاز به سازمان نظام مهنسي ساختمان

ب = ارائه درخواست مميزي تلفن به مخابرات مستقر در شهرک با مخابرات شهرستان مربوطه

ج = ارائه درخواست مميزي برق به شرکت توزيع برق منطقه اي همدان

د = ارائه درخواست انشعاب آب و فاضلاب به مسئول تأسيسات شرکت

9 – درخصوص انشعاب گاز پس از مميزي ميزان مصرف گاز توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان متقاضي مي بايست جهت برقراري انشعاب نامه مميزي و ارائه پايان کار واحد خود را به شرکت ارائه دهد .

10- ثبت نامه مميزي گاز در دبيرخانه

11- مراجعه به مسئول صدور انشعابها جهت دريافت فرم پيش نويس برقراري انشعاب گاز .

12- تأئيد پيش نويس برقراري انشعاب گاز توسط مدير امور اجرايي

13- مراجعه به واحد ماشين نويسي جهت تايپ پيش نويس درخواست

14- تأئيد نامه تايپي توسط مسئول صدور انشعابها و مدير امور اجرايي

15- مراجعه به دبيرخانه جهت ثبت نامه

16- مراجعه به شرکت گاز جهت برقراري انشعاب گاز بهمراه نامه معرفي

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1393/06/01   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2308