مهمانان حاضر در سایت: 125746
امروز: 88
هفته جاری: 171040
ماه جاری: 5457
تاکنون: 165568
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  کمکهاي فني و اعتباري

ماموريت طرح هاي کمک‏هاي فني و اعتباري، کمک به نوسازي و تجديد ساختار صنايع و کمک‏هاي فني و اعتباري به صنايع لبني:

به منظور تامين اعتبارات واحدهاي صنعتي کوچک، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران اقدام به تامين منابع از محل وجوه اداره شده به شرح ذيل مي نمايد:

طرح کمک به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به شماره طبقه بندي 40302015 به منظور پرداخت تسهيلات جهت بازسازي و نوسازي ماشين آلات و تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي کوچک داراي پروانه بهره برداري، طرح کمک‏هاي فني واعتباري به صنايع کوچک به شماره طبقه بندي 40308003 به منظور تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي صنعتي کوچک به منظور تکميل و راه اندازي و همچنين پرداخت سرمايه در گردش و طرح کمک‏هاي فني و اعتباري به صنايع لبني به شماره طبقه بندي 40308011  به منظور پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي کوچک داراي پروانه بهره‏برداري در استان ها ي داراي خوشه کسب و کار فرآورده‏هاي لبني در نظر گرفته شده است.

الف) صنايع اولويت دار در تخصيص منابع:

1. صنايع کوچک اولويت دار بر اساس اسناد ملي و استاني مرتبط

2. صنايع کوچک دانش بنيان، هاي تک (صنايع نوين)، صادراتي

3. صنايع کوچک مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي و شهرکهاي فناوري

4. واحدهاي صنعتي عضو خوشه هاي کسب و کار و اجزاي شهرکهاي فناوري(مطابق بسته‏هاي راهبري مصوب هيات مديره سازمان)

ب) دامنه شمول تسهيلات:

دامنه شمول طرح کمک‏هاي فني و اعتباري:

1. طرح‏هاي صنعتي کوچک اولويت‏دار از نظر اسناد ملي و استاني با پيشرفت فيزيکي بيش از 70 درصد و طرح هاي دانش‏بنيان و هاي تک

2. واحدهاي صنعتي کوچک فعال و صادراتي که با کمبود سرمايه در گردش مواجه مي‌باشند(حداکثر 30% از منابع تخصيص يافته)

3. اجزاي شهرکهاي فناوري داراي مجوز معتبر از دستگاه‏هاي ذيربط(مستقرين در بخش‏هاي شهرکهاي فناوري شامل مراکز خدمات فناوري و کسب و کار- آزمايشگاه‏ها- مراکز تحقيق و توسعه- مراکز رشد- واحدهاي فناور توليد- مراکز آموزشي- مراکز فناوري اطلاعات و ارتباطات- نمايشگاه‏ها- مراکز عمومي و خدماتي)

تبصره3: اجزاي فوق الذکر بر گرفته از الگوي عمومي شهرکهاي فناوري مي باشد. نوع دقيق اجزا و طراحي آنها بر اساس نيازهاي مخاطبين هر شهرک، شرايط و ظرفيت‏هاي موجود در حوزه تخصصي و مطالعات مربوطه تعيين مي گردد.

4. واحدهاي عضو خوشه هاي کسب و کار

دامنه شمول طرح کمک به نوسازي و تجديد ساختار صنايع:

1. واحدهاي صنعتي کوچک داراي پروانه بهره برداري دچار مشکلات و عارضه هاي ساختاري و عمومي

2. واحدهاي صنعتي کوچک که با کمبود سرمايه در گردش مواجه مي باشند علي الخصوص واحدهاي کوچک صادراتي (حداکثر 30% از منابع تخصيص يافته)

 

دامنه شمول طرح کمک‏هاي فني و اعتباري به صنايع لبني:

1. واحدهاي صنعتي کوچک داراي پروانه بهره برداري با هدف کمک به تجديد ساختار زنجيره صنايع لبني، خدمات مرتبط و ترويج مصرف شير، توليد و نشر محصولات تبليغي و ترويجي براي مصرف شير و توسعه ظرفيت مراکز جمع آوري شيرخام

2. واحدهاي صنعتي کوچک فعال و صادراتي که با کمبود سرمايه در گردش مواجه مي باشند(حداکثر 30%از منابع تخصيص يافته)

ج) عملکرد:

عملکرد طرح کمک‏هاي فني و اعتباري:

از ابتداي سال 1384 تا آذر ماه 1394، طي انعقاد قرارداد با بانک‏هاي توسعه تعاون، ملت، رفاه، صادرات و صنعت و معدن به تعداد 2194 طرح و واحد صنعتي به بهره برداري رسيده فعال داراي پروانه بهره‏برداري و طرح صنعتي نيمه تمام مبلغ 4307 ميليارد ريال تسهيلات اعطا گرديده که ضمن تثبيت اشتغال منجر به ايجاد 32800 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحي صنعتي کل کشور گرديده است.

عملکرد طرح کمک به نوسازي و تجديد ساختار صنايع:

از ابتداي سال 1390 تا آذر ماه 1394، طي انعقاد قرارداد با بانک‏هاي توسعه تعاون، مهر اقتصاد، رفاه، صادرات و صنعت و معدن به تعداد 1003 واحد به بهره‏برداري رسيده فعال داراي پروانه بهره‏برداري مبلغ 1831 ميليارد ريال تسهيلات اعطا گرديده که ضمن تثبيت اشتغال منجر به ايجاد 24699 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحي صنعتي کل کشور گرديده است.

عملکرد طرح کمک‏هاي فني و اعتباري به صنايع لبني:

از ابتداي سال 1392 تا آذر ماه 1394، طي انعقاد قرارداد با بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه تکنولوژي به تعداد 17 واحد به بهره برداري رسيده فعال داراي پروانه بهره‏برداري مبلغ 91 ميليارد ريال تسهيلات اعطا گرديده که ضمن تثبيت اشتغال منجر به ايجاد 162 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحي صنعتي کل کشور گرديده است.

 

 

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1395/05/27   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1010