مهمانان حاضر در سایت: 125745
امروز: 87
هفته جاری: 171039
ماه جاری: 5456
تاکنون: 165567
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  نحوه واگذاري زمين به متقاضيان

شرح مختصر :

جهت ساماندهي واحدهاي صنعتي پس از مکانيابي و طراحي شهرکها و آمادگي براي واگذاري و ارائه مجوز توسط متقاضيان از يکي از ارگانهاي ذيربط به شرکت حق انتفاع در يکي از شهرکهاي صنعتي استان به متقاضي واگذار مي گردد.

مدارک مورنياز

1-      نسخه اصل درخواست متقاضي.

2-      تصوير مصدق جواز تأسيس معتبر ( از يکي از ارگانهاي صنايع و معادن ، جهاد کشاورزي ، صنايع دستي .)

3- براي اشخاص حقيقي: کپي مصدق شناسنامه و کارت ملي و فرم ثبت نام در سامانه کد اقتصادي .براي اشخاص حقوقي :فتوکپي مصدق اساسنامه ، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات مندرج در  روزنامه رسمي و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء.

4- ارائه تصوير کارت کد اقتصادي و شناسه ملي باري اشخاص حقوقي.

5- نسخه اصل يا تصوير مصدق ساير مدارک از جمله ايثارگري , نخبگي و ...

فرم هاي مورد نياز:     فرم درخواست متقاضي

مراحل روش انجام کار : ( ارائه خدمت )

1- مراجعه متقاضي به کارشناس واحد برنامه ريزي جهت اطلاع از مدارک مورد نياز براي گرفتن زمين

2-ثبت مدارک و در خواست متقاضي توسط دبيرخانه و ارسال براي مدير برنامه ريزي

3-ارجاع مدارک درخواست ثبت شده به کارشناس مربوطه توسط مدير واحد

4-بررسي درخواست متقاضي توسط کارشناس مربوطه ( از جمله بررسي متراژ درخواستي ، آب مصرفي ، شهرک مورد نظر و ... )

5-کارشناس پس از توافق اوليه با متقاضي ، قطعه مورد نظر را انتخاب کرد .

6-رويت و تأئيد قطعه توسط مدير برنامه ريزي ( از روي نقشه )

7-رويت و تأئيد قطعه توسط مدير عامل  ( از روي نقشه )

8-ثبت در دبيرخانه توسط کارمند مربوطه .

9-رويت خود قطعه در محل توسط متقاضي

10- محاسبه اوليه مبلغ و نحوه واريزي توسط کارشناس و تحويل آن به متقاضي .

11- واريز وجد محاسبه شده و تهيه سفته ها توسط متقاضي

12- تنظيم فرم محاسبه مبلغ قرارداد واگذاري  حق انتفاع زمين توسط کارشناس مربوطه

13-تهيه برنامه زمانبندي توسط متقاضي و بررسي آن توسط کارشناس مربوط

14-ارسال مدارک متقاضي به همراه فرمهاي مربوطه به امور مالي

15- بررسي مدارک توسط امور مالي

16- ارسال مدارک تأئيد شده به امور برنامه ريزي

17-عقد قرارداد توسط کارشناس برنامه ريزي با متقاضي

18- امضاء قرارداد توسط شرکت شرکهاي صنعتي

19-ثبت قرارداد در دبيرخانه

20-ممهور کردن قرارداد به مهر شرکت و تحويل يک نسخه از آن به متقاضي .

21- مراجعه به امور اجرايي جهتانجام امور فني (تحويل زمين ، تهيه نقشه و در نهايت شروع ساخت و ساز)

 

 

 

 

 

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1393/06/23   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2811